Zichttermijn en retournering

Zichttermijn en retournering:

Conform de wetteijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens deze zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden.

Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruikt wilt maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via het formulier Retourneren (linksonder de homepage bij klantenservice)

Wij verzoeken u de producten onbeschadigd, zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking, inclusief eventuele toebehoren te retourneren aan:

Indoor Products Indoor Products
Ringbaan Zuid 372
5022 GA Tilburg

Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen.