Prijzen, verzenden en betalen

Prijzen:

De door ons genoemde prijzen zijn altijd netto exclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Wij behouden ons het recht voor tussentijdse wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering:

Bij een minimale afname van €100,00 (exclusief BTW) leveren wij de bestelde goederen in Nederland gratis op het door u opgegeven afleveradres af, met uitzondering van de waddeneilanden. Daaronder betaald u een bijdrage in de verzendkosten van €7,50 (exclusief BTW). In België is deze bijdrage in verzendkosten  €15,00 bij alle bestellingen tot € 250,00

 

Wijze van afleveren:

Alle goederen worden geleverd via een landelijke pakketdienst.

Betalingswijze:

U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:  Paypal, Sisow (Ideal). Regelmatige afnemers kunnen bij ons ook op rekening kopen. 

Leveringstermijnen en aflevering:

Tenzij uitdrukkelijk andrs vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.

Leveringen geschieden binnen 3 werkdagen vanaf het moment van bestelling en ontvangst van het goederenbedrag. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Blijkt een product niet meer leverbaar te zijn, dan hebben wij het recht een vervangend artikel aan te bieden. Uiterlijk ten tijde van de levering wordt hiervan een melding gedaan. U mag dit artikel weigeren, de kosten voor retourzending komen in dat geval altijd voor ons.